We staan garant voor uw privacy. Wij gebruiken de door u opgegeven informatie (zoals naam, adres, telefoonnummer, creditcardnummer) alleen voor het verwerken van uw bestelling en het bijhouden van onze administratie. De informatie wordt niet gebruikt voor andere doeleinden van commerciële of niet-commerciële aard, die niet direct gerelateerd zijn aan Singer Shop Laren, zonder dat daarvoor vooraf om uw toestemming is gevraagd. Voor meer informatie, lees verder op onze privacybeleid pagina.