Een nieuwe diepgravende biografie over publiekslieveling Jan Mankes
Geschreven door Rémon van Gemeren, biograaf van o.a. Louis Couperus.