Schrift met 50 blanco pagina’s.
Op de voorkant is werk Ludwig I uit 2020 door Herman van Veen zichtbaar.