Schrift met 50 blanco pagina’s.
Op de voorkant is werk Vrolijk uit 2012 door Herman van Veen zichtbaar.