19DE-EEUWSE SCHILDERKUNST IN NEDERLAND
Auteur(s):Jenny Reynaerts
Het boek wat samengaat met de tentoonstelling ‘Spiegel van de Ziel’,