We staan garant voor uw privacy. Wij gebruiken de door u opgegeven informatie (zoals naam, adres, telefoonnummer, creditcardnummer) alleen voor het verwerken van uw bestelling en het bijhouden van onze administratie. De informatie wordt niet gebruikt voor andere doelstellingen van commerciële of niet-commerciële aard, die niet direct gerelateerd zijn aan Singer Laren, zonder dat daarvoor vooraf om uw toestemming is gevraagd. U kunt te allen tijde uw gegevens wijzigen en/of inzien. Mocht u hier vragen over hebben neem dan contact op met onze klantenservice.

De winkelsoftware kan mogelijk gebruik maken van cookies om uw winkelwagen tijdens een online bezoek bij te kunnen houden en om uw naam en adres te registreren voor een volgend bezoek aan deze site. De cookies worden niet gebruikt om creditcardgegevens op te slaan.
Wij zetten ons in om u een veilig verblijf te bieden op het internet. Op deze manier wordt de mogelijkheid tot diefstal, manipulatie en andere veranderingen in de informatie, die u bij ons achterlaat, tot een minimum gereduceerd.

Elke toekomstige wijziging in ons privacybeleid wordt aangekondigd op deze pagina. Op informatie van u die wij voor het tijdstip van wijziging van ons privacybeleid van u ontvangen hebben, is het gewijzigde beleid niet van toepassing, tenzij u daarvoor ons toestemming heeft gegeven. Uw informatie valt derhalve onder het privacybeleid, dat geldig is op het moment dat u uw gegevens bij ons achterlaat. Als wij een nieuw beleid aankondigen zal de door u verstrekte nieuwe informatie, in relatie tot nieuwe bestellingen, vallen onder het geldende beleid op dat tijdstip.

Als u vragen hebt over ons privacybeleid, kunt u per email contact met ons opnemen, klik hier: contact

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combinerenmet andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.